Initiatief

Vanuit ons geloof, in onze stad, kunnen wij zo veel meer bijdragen dan we vooralsnog hebben gedaan. We hebben de inspiratie, kwaliteiten, visie en energie om Rotterdam een alternatief te bieden. Binnen de gevestigde politieke partijen hebben we geprobeerd om van binnenuit het verschil te maken, maar tevergeefs. Het roer zat vastgeroest. We kennen de politieke partijen inmiddels van binnen en buiten. Eenmaal gekozen, heeft jouw stem voor deze politieke partijen geen betekenis. ‘Stemvee’ worden we zelfs genoemd. Omdat elke vier jaar politieke partijen naar onze moskeeën komen om even onze stem te innen, zonder gehoor te geven aan onze stem. In de hoop dat de ene partij minder erg is dan de ander, gaven we elke keer weer een partij het voordeel van de twijfel, maar steeds weer maakte het geen verschil. ‘Links’ en ‘rechts’ zijn samengesmolten. De politiek hoort in dienst te staan van ons burgers, niet andersom. We doen onszelf, ons geloof en onze stad op deze manier tekort.

Samen

Samen gaan we het nu doen. Alle kwaliteiten, inzichten en positieve energie die onze gemeenschap rijk is, hebben we hiervoor nodig. Zelfbewuste Rotterdammers: economen, pedagogen, kunstenaars, advocaten, sociologen, bestuurders, politici, theologen, beveiligers, vaders, moeders, studenten, dokters, onderwijzers en ondernemers met diverse culturele achtergronden en betrokken bij verschillende maatschappelijke, culturele en religieuze organisaties, hebben zich daarom verenigd in NIDA. Een beweging met Rotterdams DNA en een islamitische inspiratie die iedereen diep van binnen voelt. Onze oproep, jouw stem, omdat we geloven in Rotterdam.

Vervreemding

Terwijl politieke partijen campagne voeren voor onze stem, deelt de politiek Rotterdam nog steeds op in ‘autochtonen’ en ‘allochtonen’, waarbij de laatste nooit genoeg kan lijken op de eerste. Vele Rotterdammers, hier geboren en getogen, worden door de politiek weggezet als mensen ‘van andere grond’, die niet goed zijn aangepast en er eigenlijk ook nooit echt bij zullen horen. Heel de politiek doet mee aan deze opdeling tussen ‘autochtonen’ en ‘allochtonen’.  De manier waarop de politiek ons in hokjes stopt, zet mensen tegen elkaar op. Dit terwijl de jeugd in onze stad, in al haar diversiteit, Rotterdammers van Surinaamse, Nederlandse, Antilliaanse, Somalische, Turkse en Marokkaanse afkomst elkaar letterlijk aanspreken met ‘broer’ en ‘zus’. Politici profileren ons als ‘vreemdelingen’, terwijl de politici zelf degenen zijn die vervreemd zijn van de Rotterdamse realiteit. Een groot gemis, zoals onze diversiteit vooral wordt geproblematiseerd, in plaats van dat de enorme potentie en meerwaarde ervan wordt benut. Wij horen in Rotterdam en moeten nu echt meer van ons laten horen in Rotterdam. Zodat wij samen, in verbinding met elkaar, met waardering voor diversiteit, een mooi harmonieus geheel kunnen maken van onze stad.

Geloof

Terwijl de gevestigde politieke partijen voor de moskeeën om onze stem vragen, zeggen ze in de politiek dat geloof achterhaald is, iets buitenlands of in het meest gunstige geval iets voor thuis is, waar de buitenwereld zo weinig mogelijk ‘last’ van moet hebben. Vanuit de hoogte gaat de politiek hiermee voorbij aan de stem en meerwaarde van het geloof van zeker 100.000 moslims in Rotterdam. Onderzoek dat erop wijst dat de moskeegang onder jongeren toeneemt, wordt door de politiek afgedaan als ‘een identiteitscrisis, dat gaat wel over’. Het is zo zonde om te zien hoe de politiek zo’n waardevolle bron voor zingeving, positieve energie, sociale cohesie, duurzaamheid, kunst, welvaart, zorg en veiligheid in onze stad verwaarloost. Erger nog, de politiek waardeert specifiek de islam zelfs zo negatief, dat politici een moslim ‘gematigd’ noemen, zodra die niet gewelddadig is. Alsof iedere moslim in essentie gevaarlijk is en je als moslim iets aan je geloof moet afdoen om niet gevaarlijk te zijn. Vanuit ons geloof, in onze stad, hebben wij zo veel bij te dragen. Het is nu onze verantwoordelijkheid om samen deze bijdrage ook te leveren. Omdat we geloven in Rotterdam en meer mogen geloven in Rotterdam.

NIDA biedt nieuw perspectief

In het politieke debat draait alles vooral om de economische crisis. Welvaart is van enorm belang voor de samenleving en het waarborgen hiervan is ook een verantwoordelijkheid van de politiek. Maar het is niet de enige verantwoordelijkheid en de economische crisis staat ook niet op zichzelf. De economische crisis (overmatige focus op de korte termijn en groei) hangt samen met een ecologische crisis (een verstoorde omgang tussen mens en natuur), een religieuze crisis (verlies aan ethiek en spiritualiteit), een culturele crisis (verspilling van talenten) en een sociale crisis (een doorgeschoten individualisering). De aanpak van deze uitdagingen vraagt om een holistische, alomvattende visie. Een nieuw perspectief op de samenleving. Ons geloof, in onze stad, biedt ons hiervoor de nodige inspiratie. Deze inspiratie biedt ons tevens de verantwoordelijkheid om hier nu ook een aanzet toe te doen en stap voor stap onze bijdrage hierin te leveren. Maak deel uit van de beweging. Laat NIDA, onze oproep, jouw stem, horen! De kracht van onze oproep, jouw stem, hangt af van jou!

NIDA, onze oproep, jouw stem,
omdat wij horen in Rotterdam
en meer van ons moeten laten horen in Rotterdam.
Want samen maken wij Rotterdam
en wij moeten meer maken van Rotterdam,
omdat wij geloven in Rotterdam
en meer mogen geloven in Rotterdam!